ما که هستیم

داستان ما...

Be the One یکی از پروژه های یولوی بهبود پذیر است.

یولوی بهبود پذیر یک همکاری در بین بخش های یولو، آژانس های کالیفرنیا، سازمان ها و افراد متعهد به ایجاد یک جامعه بهبود پذیرتر است که در آن همه می توانند شکوفا شوند. ما یک فصل محلی از شبکه ارتباطی ACEs هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره یولوی بهبودپذیر، لطفاً به این وب سایت مراجعه کنید https://www.acesconnection.com/g/yolo-county-ca-aces.

 

یولوی بهبود پذیر کمپین "Be the One" را ایجاد کرد تا روشی مشخص برای جوامع برای تشویق ارتباطات اجتماعی مثبت در تنظیمات متعدد فراهم کند این کمپین در دسترس و مبتنی بر شواهد، بر پایه تحقیق بوده که نشان می دهد یک راه هم برای جلوگیری و هم التیام یافتن از مشکلات، از طریق روابط سالم، پایدار و حمایتی است. کمپین کسی باش "Be The One" ضمن تشویق همگی ما برای ساختن ارتباطات عمیقتر همچنین جامعه را به گفت و گو در مورد تاثیر تجربیات (ACEs) نامطلوب دوران کودکی (و جامعه) و دانش بهبود پذیری دعوت می کند. یولوی بهبود پذیر کمپین را در بخش یولو ایجاد کرده، اما این کمپین برای هر کسی و همه، در هر کجا و همه جاست. همه ما توانایی (و مسئولیت) "Be the One" بودن را داریم.

 

تحقیقات نشان می دهد که روابط مثبت و مراقبتی باعث رشد کودک سالم شده، واکنش های سازگارانه را نسبت به تنش گسترش داده، و به سلامت روحی و جسمی مثبت کمک می کند. (https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/essentials-for-childhood-framework508.pdf.) ما می توانیم قدرت ارتباطات اجتماعی را در زندگی روزمره احساس کنیم. ما زمانی که آغوشی از یک دوست یا لبخندی از یک غریبه در یک روز بد دریافت می کنیم احساس تنش کمتری داریم. بهبود پذیریمان زمانی که ما می دانیم که کسی در زندگیمان از ما در برابر بحران حمایت می کند، هنگامی که به همدلی نیاز داریم در دسترس است، یا در زمان های سختی حضور دارد، تقویت می شود. ما زمانی قدرت ارتباط را احساس می کنیم که توسط دیگران احساس دیده شدن و واقعا شنیده شدن را احساس کنیم. روابط مراقبتی قدرت شارژ دوباره، الهام بخش بودن، آسایش و ایجاد تحول در ما را دارند. ما این قدرت را داریم که وقتی برای ارتباط سرمایه گذاری می کنیم، همین کار را برای دیگران انجام دهیم.

 

کسی بودن "Being the One" به سادگی لبخند زدن، گوش دادن، مراقبت و به اشتراک گذاشتن با کسانی است که هر روز با آنها روبرو می شویم. دنیایی که ما می خواهیم از طریق نیات ما، کنش ها و واکنش ایجاد شده است. به ما بپیوند!

Acknowledgements

We would like to recognize the work of Natalie Audage and Lucy Morse Roberts in developing the materials for the Be the One project.  We also want to recognize Tracy Fauver's leadership with Resilient Yolo. We are grateful to Gail Kennedy with ACEs Connection Network for her assistance with research and her partnership.

ما همچنین از مشارکت جوانان و تعهد به ایجاد تغییرات مثبت در جهان سپاسگزاریم. سال 2018 ساختن یک تیم رهبری جوانان یولوی بهبود پذیر، متشکل از دانش آموزان دبیرستانی از سراسر بخش یولو، اولین نمایش Be The One را ارائه داد. علاوه بر این، آملیا آلیسون (یک ارشد دبیرستانی در آن زمان) در اجلاس توانمند سازی جوانان 2019 یک سخنرانی جهت "Be the One" ارائه کرد.

در نهایت، تشکر فراوان از سازمان های بخش یولو که به راه اندازی این پروژه کمک کردند، به ویژه دفتر آموزش و پرورش بخش یولو، کتابخانه بخش یولو، و شرکای بنیانگذار این کمپین ...

 • ACEs Connection Network
 • All Leaders Must Serve
 • CommuniCare
 • Early Years
 • Empower Yolo
 • Family Hui/Lead4Tomorrow
 • Help Me Grow
 • Origins
 • Quality Counts Yolo
 • Travis Credit Union
 • Woodland United Way
 • Yolo County CASA
 • Yolo County Children's Alliance
 • Yolo County HHSA
 • Yolo Quality Counts
 • Yolo SELPA
image-3
image-5